Sint Jozef Parochie

Kerstboodschap

"De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen."
(Uit de brief van de apostel Paulus aan Titus 3,4)

Kerstmis brengt ieder jaar een sfeer van goedheid en liefde onder mensen.

Voor velen is het een van de mooiste tijden van het jaar. Het is een feest voor familiebijeenkomsten of om samen met vrienden te vieren. Een moment waarin we onze waardering voor elkaar kunnen tonen door middel van kaarten, geschenken en kleine vriendelijke daden. 

Kerstmis gaat op de eerste plaats over het vieren van onze ontmoeting met God in de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Elk Jaar brengt het kerstverhaal ons naar de kribbe waar we het pasgeboren Kind vinden omringd door liefde, medeleven en zorg, ondanks de armoede die Hem omhelst. In zeer uiteenlopende omstandigheden van sereniteit, feest of armoede en oorlog zal deze boodschap te horen zijn op alle continenten van de aarde.

Op die eerste kerstnacht toen er geen internet, geen sociale netwerken, geen krant was is God naar ons toegekomen. Een ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. We verwelkomen Immanuel, een naam die betekent: God met ons. God die ons een plaats geeft in Zijn hart.

Kerstmis vieren is ruimte maken in ons hart en Hem verwelkomen in ons leven. Moge het Kind in de kribbe onze harten vullen met vrede en hoop en dat wij Zijn goedheid en menslievendheid ervaren tijdens Kerstmis en heel 2020.

We wensen u allen van harte een zalig Kerstfeest!

Het pastorale team van de parochie St. Jozef

Sint Jozef Parochie