Sint Jozef Parochie

Een nieuw familiekoor!!

Vanaf volgende week starten we in de parochie met een nieuw koor, welke de naam zal dragen: Blessed!

Dit nieuw koor is een familiekoor en bestaat uit een groep van ongeveer 18 zeer betrokken én muzikale parochianen van alle leeftijden. Zij hebben aangegeven om graag tijdens de zondagse vieringen in de parochiekerk de liturgie muzikaal te ondersteunen. Het streven is om dit 1x per maand te realiseren.

Wij zijn er als pastoraal team enorm dankbaar voor, dat we in deze tijd kunnen zeggen dat we in onze parochie gaan starten met een nieuw familiekoor. Dit is toch echt heel bijzonder! We voelen ons zeer gezegend en spreken van harte de wens uit dat dit nieuwe initiatief vrucht mag dragen ter opbouw van onze geloofsgemeenschap en dat de muziek ook jongeren en gezinnen mag aanspreken en de mensen persoonlijk in het hart mag raken.

Blessed! zal voor het eerst zingen tijdens de Mis op zondag 31 maart om 11 uur in de Petruskerk, de parochiekerk van onze Jozefparochie.
Zorg dat u erbij bent!

Op bijgaande foto's ziet u een delegatie van ons familiekoor tijden eens korte viering voor de dopelingen afgelopen februari

 

Sint Jozef Parochie