Sint Jozef Parochie

Update: Discipleship training school, Carolijn de Bresser

Het is al een tijd geleden dat ik in de 4 kerken van onze parochie heb gesproken over de Discipleship Training School (DTS) die ik in Perth, West-Australië ging doen. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw gulle gift!

Ondertussen zijn de eerste 7 weken van de school voorbij. Elke week gaat over een verschillend thema. Thema's als: Luisteren naar God's stem; Natuur en Karakter van God; Berouw en vergeving; Lofprijzing en Intercessie; Evangelisatie en God's hart voor de armen en hulpbehoevenden zijn aan bod gekomen. Wekelijks verandert de spreker en elke vrijdag vindt een toepassing van de week plaats in de vorm van evangelisatie of een gebedssessie.
Het is fantastisch om te ervaren, wat we allemaal van God hebben gekregen en om hier ook gebruik van te maken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan gebedsgenezing of Christus' autoriteit gebruiken om bolwerken van de duivel neer te halen, vaak te merken als bijvoorbeeld angsten. Elke vrijdagmiddag gaan we de stad in om hier te evangeliseren. Het is zeker spannend om te doen, maar ook zo gaaf! Tijd om met mensen een gesprek aan te gaan, te spreken over hun overtuigingen in het leven, maar vooral ook om te kunnen delen over wat Jezus voor mij heeft gedaan!

In de weekenden zijn we meestal vrij, waarna we met onze medische DTS leuke dingen gaan doen zoals een dagje naar het park, een dagje naar zee of lekker even de stad in.

Na 12 weken vertrekken we op outreach, om te evangeliseren en medische ondersteuning te bieden in ontwikkelingslanden. Met een team van 8 studenten en 2 stafleden beginnen we de eerste 4 weken in Cambodja, waarna we 3 weken naar Bangladesh en 4 weken naar Nepal gaan. Van de 3 teams van mijn school zijn wij het hiking team. In Nepal trekken we de Himalaya in om bevolkingsgroepen te bereiken die nog nooit bereikt zijn. Dit is zowel een spirituele als fysieke uitdaging. We bereiden ons op de reis voor door elke morgen te sporten en op zaterdagen trainen we in de sportschool in een speciale ruimte met verminderde zuurstof, om aan de hoogte van de Himalaya te wennen.

Op dit moment ben ik nog bezig met de financiering van het visum nodig voor Bangladesh en de spullen die nodig zijn om de Himalaya te beklimmen en deze mensen te bereiken. Ik wil u nogmaals danken voor uw bijdrage die u in de kerk heeft gedaan. Mocht u (nogmaals) willen doneren, dan kan dat:
J.M. de Bresser, IBAN NL98 INGB 0009 153 989, t.a.v. DTS.

Ik wil u danken voor uw blijvende bijdrage. U bent misschien niet net als ik zo ver weg van huis om God's woord te verspreiden, maar door uw bijdrage bent u toch deel van de goede dingen die gaan gebeuren!
Mocht u vragen hebben kunt u me altijd mailen: e-mail
Wekelijks schrijf ik een stukje over mijn avonturen op polarsteps, waar u ook mijn avonturen kunt volgen.

Lieve groetjes
Carolijn

 

Sint Jozef Parochie