Sint Jozef Parochie

Dankbrief blauwe zusters voor Adventsactie 2018

Mary Mother of Hope Children's Home 
Latin Convent– Anjara
Our Lady of the Mount Shrine
Institut of Incarnate Word

Anjara, 30 oktober 2019

Zeer eerwaarde pastoor De Meyer en pastor Verest, Geacht pastoraal team en geachte parochianen van de St Jozef parochie,

Met deze brief willen wij onze oprechte dank uitspreken voor uw genereuze donatie van €2720,98 die we hebben mogen ontvangen in februari van dit jaar om kosten van ons tehuis “Mary Mother of Hope” te dekken.

Wij hebben met uw donatie (na aftrek van bankkosten) verschillende kosten kunnen betalen. Allereerst zijn we in de gelegenheid geweest om goede voeding en maaltijden te verzorgen voor ons tehuis (€ 760).

Een andere kostenpost betrof reparatiekosten (€ 2.700). Toen het geld in februari arriveerde, hadden wij op dat moment enkele grote lekkages in het meisjestehuis. Die moesten dringend worden opgelost om het huis te kunnen verwarmen in deze koude wintermaanden. Dankzij uw genereuze giften, hebben wij de reparaties kunnen laten uitvoeren.

En verder hebben we leerkrachten kunnen betalen die voor de bijscholing van de kinderen zorgen (€ 760). De meeste kinderen die bij ons komen, hebben vanwege hun gezinsmoeilijkheden, een achterstand in hun ontwikkeling. Daarom is het noodzakelijk om leraren aan te trekken die deze kinderen bijles geven zodat zij het goede niveau hebben om op school mee te kunnen komen.

Godzijdank blijft ons tehuis naar tevredenheid functioneren, dit jaar hebben we 12 jonge kinderen en 8 jonge tieners, die in september een nieuw schooljaar zijn begonnen. In de bijlage bij deze brief sturen we u enkele foto´s van ons tehuis.

Van onze kant blijven we met Gods hulp en genade ons inzetten in ons tehuis zodat deze kinderen en jongeren zich in een familiale en vreugdevolle sfeer kunnen ontwikkelen en een integrale opleiding en vorming krijgen.

Nogmaals, we zijn u zeer dankbaar voor uw vrijgevigheid voor deze kinderen en jongeren die aan ons zijn toevertrouwd. Moge God u rijkelijk zegenen voor uw grote vrijgevigheid.

Moeder Maria van Caacupé
Locaal Overste

P.O. Box 25, 26810 Ajloun – Jordan,

Lees hier de originele brief in PDF

Sint Jozef Parochie