Sint Jozef Parochie

Alpha-Cursus

Op maandag 21 januari start om 18.30 uur een nieuwe Alphacursus in de pastorie van de Sint Jozefparochie, Kerkstraat 95A. De cursus is oecumenisch en verbindend, samen vormgegeven door mensen vanuit zowel de katholieke en als de protestantse kerk. 

Samen op weg

De cursus wordt vaak als een reis omschreven: je begint eraan, vaak zonder precies te weten wat je te wachten staat en niet zelden ook met een bepaalde terughoudendheid of schroom. Gaandeweg ontdek je van alles: over jezelf, over God, over je medereizigers. Je vindt antwoorden op levensvragen, maar er blijven ook vragen onbeantwoord. Je ontdekt hoe je in je geloof staat, hoe je relatie is met God. En zoals tijdens elke reis neem je dingen mee, stop je ze in je rugzak en ga je daarmee verder. En zo merk je tijdens deze reis dat je groeit. 

Samen eten

Elke avond beginnen we met een gezamenlijke avondmaaltijd. Daarna begint het thematische gedeelte. Het thema van de avond wordt kort ingeleid en daarna gaan we in kleine groepen hierover verder in gesprek. Het gaat om geloven, bidden en Bijbel lezen, om Jezus, Zijn dood en opstanding, om de Heilige Geest, om genezing, om kerk zijn, en nog veel meer.

Doe je mee?

Aanmelden kan via: 
alpha.oisterwijk@gmail.com (Judith Ooms) of tonnie.roozen@gmail.com


ALPHA Cursus: levende oecumene!

De directeur van Alpha Nederland, Arnoud Drop, vertelt enthousiast over de Alpha-cursus: protestanten en katholieken, die naar de cursusavonden komen om samen de maaltijd te gebruiken en gezamenlijk in een zaal luisteren naar God Woord en naar elkaar. Mensen van verschillende kerken die aan elkaar groeien in geloof en daardoor in begrip tussen de kerken.

We mogen heel dankbaar zijn dat verschillende kerken toenadering zoeken tot elkaar en er eenheid groeit binnen de kerk. Want eenheid ligt in de kern van het christelijk geloof: het is Jezus’ hartenwens en zijn uitdrukkelijke gebed, dat wij allen één zijn (Johannes 17). Daarvoor heeft Hij zijn leven en zijn Levensadem gegeven. Deze Geest wil de kerken ook nu laten groeten in eenheid, wil de oecumene steeds opnieuw leven inblazen.

Het is daarom een vreugde te zien hoe de Alpha-cursus in zoveel kerken gegeven wordt. Dat is ook de opzet van Alpha Nederland: pro-actief stimuleren dat kerken toenadering zoeken tot elkaar en er eenheid groeit. Waar Jezus centraal komt te staan, groeit de oecumene van het dagelijkse leven dat we met elkaar delen.

Alpha Nederland vindt steeds meer ingangen bij katholieken.  Er functioneert trouwens al jaren ook een katholiek Alpha-centrum. En dankzij het boek: “Als God renoveert”, dat Alpha Nederland samen met de katholieke uitgeverij ‘Adveniat’ heeft uitgegeven, kunnen christelijke gemeenschappen in beide kerken tot bloei te komen en een levende oecumene voortbrengen. De Alpha-cursus kan de parochies helpen om meer missionair te worden.

In januari 2019 start er in Oisterwijk weer een interkerkelijke Alpha-cursus. Let goed op de posters en de spandoeken in het dorp. Beweeg mee in Gods beweging naar eenheid, draag de Alpha in gebed mee. Wordt missionair en breng mensen naar de cursus… 
Lees hier meer over de inhoud en het aanmelden voor Alpha curus 

Pastor Ad Verest


Op onderstaande websites vind je meer informatie over Alpha-cursussen:

 

 

Sint Jozef Parochie