Sint Jozef Parochie

De Joanneskerk blijft open, hoe nu verder?

Het bisdom Den Bosch heeft 28 juli jl. namens het Vaticaan vernomen dat het besluit van bisschop Gerard de Korte om de Joanneskerk aan de eredienst te onttrekken, is afgewezen. 

In een reactie op de landelijke media zegt een woordvoerder van het bisdom dat de Congregatie de redenen voor sluiting “niet zwaarwegend genoeg” vindt. “Er moet nu worden gekeken naar de implicaties van dit decreet. En of het opportuun is in beroep te gaan.” Aldus de woordvoerder. De bisschop bestudeert en overweegt het decreet met een kerkrechtelijk deskundige. Het bisdom is ook in overleg met het bestuur van de Jozefparochie. 

Hoe de situatie er ten aanzien van de kerkdiensten in Oisterwijk uit gaat zien, is door de plotseling veranderde situatie momenteel nog onduidelijk. Vanwege de vakantieperiode en het rooster van vervanging in de weekeinden blijft de situatie rondom het dienstenrooster in de vier kerken van onze parochie de komende weken zoals deze nu is. 

Gelukkig kennen we al een verregaande samenwerking op allerlei terreinen met de mensen van de Joanneskerk binnen de Jozefparochie. Na de vakantieperiode willen we in goed overleg bekijken hoe we in de nabije toekomst verder invulling kunnen geven aan een vruchtbare en constructieve voortzetting hiervan.
 

Sint Jozef Parochie