Sint Jozef Parochie

Persbericht vanwege sluiting H. Joanneskerk

De ontkerkelijking neemt steeds meer toe.

Dit geldt ook voor de St. Jozefparochie.Zo waren er in 2015 nog 60 dopen,  in 2016 is dit aantal teruggelopen naar 34 . Ook het aantal communicanten en vormelingen neemt jaarlijks af, evenals de kerkelijke uitvaarten en het kerkbezoek in de weekend diensten. De verwachting is dat deze trend, zich de komende jaren verder zal voortzetten. 

Het bestuur en pastorale team maken zich grote zorgen over de toekomst van de St. Jozefparochie. 50 % van de uitgaven gaat op aan het in stand houden van de vier grote monumentale kerken in onze parochie.
In Oisterwijk zijn momenteel nog twee kerken geopend, terwijl 1 kerk ruim voldoende is voor het gehele pastorale werk. Bij de aankondiging van de fusie in 2012 heeft de bisschop de Petruskerk aangewezen als de centrale kerk.

Deze genoemde feiten heeft bisschop De Korte doen besluiten, in overleg met het parochiebestuur en pastorale team, de Joanneskerk te Oisterwijk per 1 juli 2018 te onttrekken aan de eredienst.

Voor de gemeenschap van de Joanneskerk is dit een zeer pijnlijk besluit. Afgelopen week zijn tijdens twee informatieavonden de vrijwilligers, werkgroepen en andere belangstellenden ge├»nformeerd over de tot standkoming van dit besluit en de stappen die samen gezet gaan worden in de nabije toekomst. Het bestuur en het pastorale team zullen zich ten volle inzetten om de verhuizingen van de Joannesgemeenschap naar de Petruskerk en het nabijgelegen St. Jozef Centrum (voorheen parochiecentrum van de Petruskerk) zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met pastoor Francis De Meyer, telefoon 06-27533678

Sint Jozef Parochie