Sint Jozef Parochie

Parochievernieuwing volgens het "Abraham - en Elisabeth" traject

           

Begin oktober heeft de bisschop het besluit genomen om in Oisterwijk de Joanneskerk en annex pastorie per 1 juli 2018 te sluiten en de Petruskerk aan te wijzen als de centrale kerk voor onze fusieparochie. 
Dit pijnlijke en ingrijpende besluit heeft het pastoraal team samen met het parochiebestuur in twee informatieavonden meegedeeld aan de vrijwilligers en andere parochianen van de Joannesgemeenschap en met hen besproken. Ook met de belangstellenden uit de Petruskerk is er onlangs een info-avond gehouden. 

Met zijn allen staan we nu voor ongekende uitdagingen:
Hoe kunnen we de Joannesgemeenschap helpen om te verhuizen naar een nieuwe plek? En hoe kunnen we Petrusgemeenschap helpen om een hele nieuwe gemeenschap te ontvangen en de noodzakelijke ruimte te geven? En… hoe kunnen we tot een parochievernieuwing komen?

Als pastorale team hebben we aan het traject dat voor ons ligt, de naam gegeven van de bijbelse figuren van Abraham en Elisabeth. Abraham die in geloof wegtrekt en Elisabeth die in geloof ontvangt. Hieronder kunt u nalezen hoe we deze trajecten gepresenteerd hebben aan de parochianen van resp. de Joanneskerk en Petruskerk. Hopelijk kan het gelovige antwoord van Abraham en Elisabeth ons helpen de stappen te zetten waartoe we in onze tijd worden uitgedaagd.

Het pastorale team

Uitwerking Abraham-traject
Uitwerking Elisabeth-traject

Sint Jozef Parochie