Sint Jozef Parochie

Gregoriaanse gezangen: een eeuwenoude traditie!!

In de St. Petruskerk worden al eeuwen de kerkdiensten met gregoriaanse gezangen opgeluisterd, ook vanouds gezongen door een mannenkoor. Tegenwoordig maakt dat groepje van meer dan 10 mannen ook deel uit van het nog altijd redelijk grote gemengde Caeciliakoor dat onder leiding staat van een beroepsmusicus. Ze zingen zo’n twee keer per maand de zondagse Mis en daarnaast alle kerkelijke hoogtijdagen zoals de Goede Week plechtigheden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen. Daartoe wordt wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur gerepeteerd in het St. Jozef centrum, voorafgaande aan de repetitie van het grote koor.

Om deze lange traditie in stand te kunnen houden zijn voldoende zangers nodig. Hierdoor zal het ook mogelijk blijven dat degenen die een katholieke uitvaart wensen in één van onze kerken binnen de St. Jozef parochie, dit op de klassieke manier verzorgd kunnen zien worden met een H. Mis van Requiem en een In Paradisum tot slot.

Wie wil hieraan een bijdrage leveren als we vanaf 1 juli alle Oisterwijkse kerkdiensten in de St. Petruskerk gaan vieren? Denk er eens over na. U wordt met open armen welkom geheten!!  Neem voor vragen contact op met: Wim de Bakker (T: 013-5283457)
 

Sint Jozef Parochie