Sint Jozef Parochie

Geloofscursus St. Jozef parochie Oisterwijk

Bezinning en verdieping: Groeien in gemeenschap

Ruim twee jaar zijn we in Haaren, Moergestel en Oisterwijk met elkaar op weg in de nieuwe parochie St. Jozef. In diverse werkgroepen en projecten wordt er samen gewerkt om de boodschap van het evangelie op verschillende manieren gestalte te geven. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel, de kinderclub, de tienerclub, het tienerkwartier en de kinderwoorddienst.

In het najaar van 2018 willen we vier bijeenkomsten aanbieden om met elkaar ons geloof te verdiepen. Met name diegene die meewerken in het gezinspastoraat in de brede zin van het woord zijn van harte uitgenodigd voor deze geloofsverdieping en bezinning. 

Elke bijeenkomst bestaat uit gezamenlijk gebed, samen lezen uit de heilige Schrift en uitwisseling hierover met elkaar. Doel is om samen te groeien in geloof, zodat we met meer vertrouwen en hoop de schouders kunnen zetten onder het gezinspastoraat in onze parochie en – voor wie dit betreft – de geloofsopvoeding van onze kinderen thuis.

Tim Schilling en Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen zullen deze avonden met pastor Ad Verest en pastoraal assistente Dorris Rijnen inhoudelijk begeleiden.

Het programma van de bijeenkomsten is als volgt:

Bijeenkomst 1: 12 september 2018: 19.30 – 21.30 uur

Wat is geloven? wat is ‘geloven’ nu eigenlijk? Wat betekent ‘bidden’, voor jou persoonlijk en in de gemeenschap (gezin, parochie); zo delen we elkaars geloofservaringen.


Bijeenkomst 2: 3 oktober 2018: 19.30 – 21.30 uur

Groeien als geloofsgemeenschap: Wat betekent het om als gemeenschap te groeien in geloof? Is de parochie een hulp of een hindernis voor ons? We zullen zien dat God al vanaf het begin van de schepping mensen bij elkaar roept om als een familie te groeien in de relatie met Hem en met elkaar.


Bijeenkomst 3: zaterdag 27 oktober 2018: 10 – 14 uur

De eigen talenten ontdekken en inzetten: Welke talenten zijn ons gegeven? Aan de hand van concrete opdrachten onderzoeken we wat onze talenten en gaven zijn en hoe we deze kunnen inzetten in onze geloofsgemeenschappen. We sluiten af met een lunch en een Eucharistieviering.


Bijeenkomst 4: 14 november 2018: 19.30 – 21.30 uur

Je geloof uitdragen en meedelen: Hoe kunnen we mensen van tegenwoordig bereiken en in contact brengen met onze parochiegemeenschap. De term “evangelisatie” komt aan de orde en de vraag hoe we christen kunnen zijn in ons dagelijkse leven, zowel binnen als buiten de parochie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastor Ad Verest  of Dorris Rijnen

Sint Jozef Parochie