Sint Jozef Parochie

Decretum Bisschop Mgr de Korte inzake sluiting H. Joanneskerk Oisterwijk

Decretum inzake sluiting H. Joanneskerk

Het kerkbestuur heeft uit handen van bisschop Mgr. G. de Korte een schrijven ontvangen gericht aan de gelovigen van de R.K. Parochie Sint Jozef, gevestigd te Oisterwijk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, aangaande het onttrekken van de H. Joanneskerk aan de goddelijke eredienst. Het volledige decreet van de  bisschop is  hier na te lezen en op papier verkrijgbaar bij het centrale secretariaat in het St. Jozef centrum en in de Joanneskerk.

Zondag 11 maart 2018 is in alle kerken van de St. Jozef parochie het decretum inzake de sluiting van de H.Joanneskerk bekend gemaakt.
In de H. Joanneskerk is het decretum aan het eind van de Eucharistieviering voorgelezen door de vice voorzitter van het bestuur Yke de Grood.

 

Sint Jozef Parochie