Sint Jozef Parochie

Actie Advent en Kerst 2018

Houd Anjara warm en gezond!

“Wat je aan de minsten der Mijnen…”
Elke dag eten, verwarming, onderwijs, schoolvervoer

De Adventsactie van vorig jaar was voor de huizen van de ‘Blauwe Zusters’ voor gehandicapte kinderen in Bethlehem. Deze komende Advent en Kerstdagen gaan we onze steun geven aan een ander project van dezelfde zusters in het Midden-Oosten: drie huizen voor gehandicapten en verwaarloosde kinderen in Jordanië, in de plaats Anjara. De Blauwe Zusters zelf verzoeken ons vanuit Bethlehem om hun project in Jordanië te ondersteunen. Ze schrijven: “Anjara is gelegen in een zeer arme regio en het is iedere maand weer een grote uitdaging om de uitgaven van voeding, opleiding en verwarming te kunnen bekostigen”. 

DRIE HUIZEN IN ANJARA

De Blauwe Zusters runnen momenteel drie huizen die zijn gevestigd in Anjara, een stad 70 kilometer ten noorden van Amman (de hoofdstad van Jordanië). Er is een huis voor kinderen (tien tussen 1 en 12 jaar) en voor tieners is er een jongenshuis (negen bewoners) en een meisjeshuis (met 10 pupillen tussen de 13 en 18 jaar).         Als ze hun middelbare school af hebben, beginnen de teenagers een vervolgopleiding. Maar de Zusters blijven hen begeleiden met hun opleiding totdat ze zelfstandig hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. De pupillen van de drie huizen komen nagenoeg uitsluitend van gebroken gezinnen, met weinig tot geen middelen van bestaan; verschillenden van hen zijn weeskind. 

De Zusters bieden een integrale opvoeding: levend in een familiale sfeer groeien de pupillen uit op menselijk, spiritueel, moreel en intellectueel vlak. Sommige worden begeleid bij hun studie aan een universiteit, anderen krijgen bijscholing vanwege de vaak voorkomende leerproblemen. 

CONCRETE NODEN

De huizen In Anjara drijven helemaal op giften en zijn dus geheel afhankelijk van de barmhartigheid van de mensen van goede wil. De Zusters ontvangen geen enkele vergoeding van de overheid. Ze hebben nood aan alles: voeding, kleding, onderdak, medische zorg, leermiddelen, brandstof, auto’s. Alles wat nodig is voor een gezonde persoonlijke ontwikkeling en groei. 

Een van onze eerste en voornaamste behoeften is voedzaam eten en verwarming. De kosten per kind bedragen € 135 per maand, dat betekent € 4,50 per dag.

Anjara is gelegen in een van de koudste regio’s van Jordanië: de winters zijn er koud en nat. Voor verwarming zijn de Zusters aangewezen op dure dieselolie: twee maal per jaar moeten vijf tanks van ieder 2.000 liter gevuld worden: dat is jaarlijks 24.600  €. Daarnaast komen alle kosten voor studie en opleiding ten laste van de Zusters: schoolgelden, kosten voor extra begeleiding bij leerproblemen en reiskosten van en naar school.

Al met al grote en constante zorgen. Maar de Zusters schrijven:
“In grote dankbaarheid mogen wij constateren dat God in zijn grote Voorzienigheid ons steeds voorziet in de vele noden van onze huizen. Daarom durven we u te vragen voor een bijdrage voor deze kinderen en jongeren”. 

Steun daarom de pupillen van de Blauwe Zusters!
Voor overschrijvingen: IBAN NL68 RABO 0118100696
t.n.v. Parochie Sint Jozef o.v.v. “Adventsactie 2018”

Het pastorale team van de St. Jozefparochie
 

Sint Jozef Parochie