Sint Jozef Parochie

Aartsbisschop Odama uit Uganda bezoekt onze parochie

In de week van 7 t/m 13 mei zal Aartsbisschop Odama uit Uganda een bezoek brengen aan de Nederlandse Kerkprovincie. Hij zal daarbij ook te gast zijn in onze Jozefparochie. Op zondag 13 mei zal de Aartsbisschop voorgaan tijdens de eucharistieviering om 11:00 uur in de H. Joanneskerk te Oisterwijk. Er zal daarom op deze zondag géén eucharistieviering in de St. Petruskerk zijn. Ook zal bisschop Odama in onze parochie een lezing geven met als onderwerp: Vorming van gemeenschap in de plaatselijke geloofsgemeenschappen binnen de Wereldkerk. Deze lezing zal plaatsvinden in het St. Jozefcentrum op woensdag 9 mei om 20:00 uur. U bent daarbij allen van harte uitgenodigd. Inloop vanaf 19:30 uur.

John Baptist Odama is geboren op 20 juni 1947. Hij studeerde van 1969  tot 1974 aan het groot seminarie in Kampala. Op 4 december 1974 is hij tot priester gewijd om vanaf 1984 tot en met 1986 Bijbelse theologie te studeren in Nairobi. Tijdens zijn loopbaan heeft hij tal van functies binnen de Kerk in Uganda vervult. 
In de periode tussen 1996-2010 heeft bisschop Odama zich op vele fronten bezig gehouden met het stabiliseren van de situatie in Noord-Uganda. Hij was bemiddelaar tussen de regering en de rebellen van Joseph Konyi. Dit heeft er toe geleid dat hij meerdere aanslagen op zijn leven heeft overleefd. Door zijn leiderschap binnen het interreligieuze vredesinitiatief kreeg hij alle kerken op één lijn om samen een sterk front te vormen tegen de rebellen. Hij was van 27 januari tot 1 februari 2018  de initiatiefnemer en gespreksleider bij de vredesbesprekingen in Juba (Zuid-Soedan) tussen de regering, oppositie en rebellen. Bisschop Odama heeft in zijn leven vele prijzen en erkenningen ontvangen op het gebied van vredesinitiatieven die door hem tot stand zijn gekomen. Hieronder een uitgebreide biografie en lijst van erkenningen en prijzen die hij in ontvangst heeft mogen nemen.

Biografie aartbisschop Odama

4 dec 1974 priesterwijding
1984-1986 studie Bijbelse theologie in Nairobi.
1986 eerste kanselier van bisdom Arua.
1990 – 1996 rector groot seminarie.
1996 – 1999 1ste bisschop van het nieuwe bisdom Nebbi.
1999 – heden geinstaleerd als 1ste aartsbisschop van Gulu met onder bisdommen: Aurua, Nebbi en Lira.
2000 – 2002 voorzitter kerkelijke opleidingen Oost Afrika.
2003 bestuurslid bijzondere bisschoppensynode Oost Afrika en Madagaskar.
2002 – 2006 extra dagelijks bestuurslid bisschoppenconferentie.
2002 – 2004 voorzitter interreligieuze vredes initiatief (oprichter).
2002 voorzitter bisschoppenconferentie voor gerechtigheid en vrede Uganda.
2003 adviseur evangelisatie commissie Vaticaan. 
11 juni 2010 – 2014 gekozen tot voorzitter bisschoppenconferentie Uganda.
2010 – 2011 gekozen vice-voorzitter verkiezingscommissie Uganda.
2012 – heden aangesteld als commissie lid vrede, veiligheid en solidariteitscommissie van de VN.
2012 aangesteld als presidentieel gezant in de wereld interreligieuze initiatief. 
2012 aangesteld bestuurslid voor extra conferentie Fetzer instituut.
2014 – heden herbenoemd als president gezand in Wereld interreligieus initiatief.
Mei 2014 – heden herkozen als voorzitter bisschoppenconferentie Uganda.
September 2014 gekozen tot voorzitter Acholi (noord Uganda) interreligieus leider initiatief. 

Erkenning / prijzen

11 mei 2004 Niwano vredes prijs an de Niwano vredes stichting.
12 juli 2004 vredes prijs Paul Carus van de interreligeuse wereld raad van kerken.
Augustus 2006 vredes prijs van de Afrikaanse vrede en gerechtigheid netwerk.
15 April 2007 speciale erkenning van Amerika (USAID) en van Noord Ugandese vrede beweging (NUPI) voor de persoonlijk inzet voor vrede in Noord Uganda.
2009 Noord Uganda onderwijsbond heeft een certificaat gegeven voor de inzet voor herstel van onderwijs in Noord Uganda.
2010 Erepenning van de interreligieuze vredes initiatief voor de persoonlijke inzet van Odama voor de bemiddeling tussen de rebellen en de regering.
September 2010 vredes prijs van de minister president van Uganda voor de persoonlijke inzet voor vrede in noord Uganda.
19 september 2012 vredes prijs van World Vision Internationaal voor persoonlijke inzet voor vrede in Noord Uganda.
9 July 2013 Brief met gesprek met president Bush van Amerika.
9 Oktober 2013 onderscheiding van de staat Uganda in het helpen van Ugandas onafhankelijkheid en vrede.
2013 gouden jubileum award van UNESCO voor de inzet voor vrede in Noord Uganda.
2014 Erkenni g voor het oprichten van GANAL samenwerking initiatief.
12 Maart 2015 vredes prijs Rotary club.
22 april 2015 ontving Odama de eerste vredes prijs van de schoolkinderen van Noord Uganda.
9 oktober 2015 presidentiele onderscheiding voor inzet voor vrede voor Noord Uganda.
23 april 2016 erkenning van FLAMA gezondheidsorganisatie Noord Uganda voor inzet voor de verandering van de levensomstandigheden voor de lijdende kinderen in Noord Uganda.

Sint Jozef Parochie