Sint Jozef Parochie

Lofprijzing

“Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid”  
Uit: Psalm 145:2

Elke 4de  dinsdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur in de Petruskerk:
Lofprijzing bij de uitstelling van het Allerheiligste onder begeleiding van gitaarmuziek (door: Lucas de Graaf)

U bent van harte uitgenodigd om mee te komen bidden en zingen. 

Data: 
2019: 26 mrt, 23 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 27 aug, 24 sept, 22 okt, 26 nov

Voor meer info kunt u contact opnemen met pastor Ad Verest of Marjolein Huijsmans.


Elke 3e donderdag in de maand van 19.00 tot 20.00 uur in de Joanneskerk

Data:
2019: 15 aug, 19 sept

U bent van harte uitgenodigd om mee te komen bidden en zingen. 

Sint Jozef Parochie