Sint Jozef Parochie

Lofprijzing

“Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid”  
Uit: Psalm 145:2

Elke 4de  dinsdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur in de Petruskerk:
Lofprijzing bij de uitstelling van het Allerheiligste onder begeleiding van gitaarmuziek (door: Lucas de Graaf)

U bent van harte uitgenodigd om mee te komen bidden en zingen. 

Data: 
2018: 27 nov, 25 dec (vervalt) 
2019: 22 jan, 26 febr, 26 mrt, 23 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli

Voor meer info kunt u contact opnemen met pastor Ad Verest of Marjolein Huijsmans.

Sint Jozef Parochie