Sint Jozef Parochie

Kinderwoorddienst

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst wordt op zondag gehouden tijdens de eucharistieviering en is voor kinderen van de basisschool vanaf groep 4, dus voor kinderen die zich voorbereiden op de eerste H. Communie of deze al gedaan hebben. De kinderen komen met de ouders in de kerk en gaan dan met de leiding mee naar de kelder van de kerk voor hun Kinderwoorddienst.

De Kinderwoorddienst is tijdens de Openingsritus en de Dienst van het Woord, daarna, dus bij de offerande, komen de kinderen in de kerk.
Tijdens de Kinderwoorddienst wordt het Evangelie van de betreffende zondag gelezen. Soms wordt er een tekst in gemakkelijkere en begrijpelijkere taal gebruikt.
Er wordt met de kinderen nagedacht over wat het evangelie, de woorden van Jezus, voor ons mensen betekenen en wat er gebeurt in onze harten als die woorden gelezen worden. Er wordt stilgestaan bij de manier waarop deze woorden, de Blijde Boodschap, gestalte gegeven kunnen worden in het dagelijks leven: hoe zijn Jezus’ woorden in praktijk te brengen? Daarna is er nog een moment de tijd om hier samen over te bidden, tijdens welke de kinderen zelf intenties mogen aandragen.
Ook worden de woorden uit het evangelie in een puzzeltje of een ander werkje verwerkt.

Wanneer:

Kerk St. Jans Onthoofding:  Elke eerste zondag van de maand tijdens de Eucharistieviering en tijdens hoogfeestdagen op eerste Kerstdag, eerste Paasdag, en eerste Pinksterdag. 
H. Joanneskerk:  Eelke zondag met uitzondering van de schoolvakanties

Sint Jozef Parochie