Sint Jozef Parochie

Dorcas

Over Dorcas

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Dorcas in het kort

• Dorcas is actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg en noodhulp en wederopbouw
• Dorcas heeft 166 projecten in 17 landen
• Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties
Dorcas wordt gesteund door meer dan 10.000 actieve vrijwilligers en meer dan 50.000 donateurs.

Depot van de Joanneskerk

Al geruime tijd heeft de Joanneskerk contact met Dorcas. Dorcas zamelt onder andere kleding in voor de allerarmsten.
Regelmatig kwam het woord kleding ter sprake als er een uitvaart besproken moest worden. Nabestaanden van overledenen willen kleding en andere dierbare spullen in respect voor de overledene een goede herbestemming geven. Zo werd het idee geboren om kleding bij de Joannespastorie te brengen, die dan naar een Dorcas depot in Son gebracht werd. Maar dat ging een grotere omvang aannemen en op den duur slokte dat regelmatig een vrije dag op. Daarom besloot diaken Kees Schrama om bij Dorcas te vragen of hij in een lege ruimte (de vroegere paardenstal van hotel De Linde, nu de pastorie van de Joanneskerk) zelf een depot mocht beginnen.
Men heeft de ruimte geïnspecteerd en de offiicële goedkeuring werd gegeven.

Eens in de zes of acht weken wordt het depot vanuit Bergambacht leeggehaald en naar het regiodepot gebracht. Daar worden de goederen gesorteerd en naar Andijk gebracht (het hoofdkantoor). Dorcas zorgt dat de kleding zo goed mogelijk terecht komt. Het kan bijvoorbeeld in Nederland verkocht worden of dat het naar de landen gaat waar kleding nodig is. De opbrengst in het depot loopt iedere keer op. Wij mogen er trots op zijn dat intussen zovelen, uit Vught, Tilburg en Eindhoven en andere plaatsen, het depot weten te vinden. Het is een groot genoegen om bij te kunnen dragen aan de bestrijding van armoede in de wereld.

Wat zamelen wij in?

Natuurlijk in eerste instantie: kleding, schone en nog goed draagbare kleding die niet kapot is of tekenen van slijtage vertoont, zonder klerenhangers. Bij de kleding behoren ook schoenen en beddegoed. Kusssens en matrassen kan men in verband met hygiëne niet aannemen.

Daarnaast zamelen we ook speelgoed in en klein huisraad, waaronder serviezen, koffiezetapparaten, mixers enz.
Het kleine huisraad gaat naar Dorcas-winkels, waarvan er intussen heel wat zijn in ons land. Daar verkopen vrijwilligers de goederen. De opbrengst van iedere winkel, verminderd met eventuele huur van het gebouw en energie kosten, wordt onder meer gebruikt om transporten te kunnen financieren.

Bezoeken

Enkele malen waren wij te gast in Andijk, in het hoofdkantoor, en wij stonden versteld van wat men tot stand brengt en hoe fabrikanten een goede band met Dorcas onderhouden en sponsoren. Er zijn grote magazijnen in Andijk en alles is even goed georganiseerd.

Goederen?

Heeft u kleding en andere goederen die u graag een nieuwe bestemming geeft? Neemt u dan met de Joanneskerk (013-5282060) contact op. In princiepe halen we niet zelf kleding op, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Website

Bezoekt u gerust eens de website van Dorcas: www.dorcas.nl.


Hier is het depot.


200 paar nieuwe schoenen voor Dorcas!


Het rek is boordevol.


Hoe meer, hoe liever voor de armen.

Sint Jozef Parochie