Sint Jozef Parochie

Kinderkoor Haaren

Hier volgt binnenkort informatie over het kinderkoortje uit Haaren

 

Dirigent Yolanda van de Molengraft
Begeleiding Yolanda van de Molengraft
Repetitie Woensdag van 12.30 - 13.30 (in de schoolvakanties is er geen repetitie)
Lokatie Parochiehuis Haaren
Kerkgang Tijdens de gezins- en communievieringen in de H. Lambertuskerk

 

Sint Jozef Parochie