Sint Jozef Parochie

Kinderkoor Haaren

Hier volgt binnenkort informatie over het kinderkoortje uit Haaren

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Parochiehuis Haaren E-mail Tel: 0411 62 37 49

Dirigent Yolanda van de Molengraft
Begeleiding Yolanda van de Molengraft
Repetitie Woensdag van 12.30 - 13.30 (in de schoolvakanties is er geen repetitie)
Lokatie Parochiehuis Haaren
Kerkgang Tijdens de gezins- en communievieringen in de H. Lambertuskerk

 

Sint Jozef Parochie