Sint Jozef Parochie

Kinderkoor St. Jozef

Sinds dit schooljaar hebben we in de parochie een nieuw parochiebreed kinderkoor dat wordt begeleid door Yolanda van de Molengraft (piano en zang) en Emilie Dieduksman (zang).  Het “kinderkoor St. Jozef”, bestaande uit kinderen uit Moergestel, Oisterwijk en Haaren, zingt tijdens alle gezinsvieringen in onze parochie: in de Petruskerk de Lambertuskerk en de Kerk St. Jans Onthoofding. We repeteren een aantal keer voorafgaand aan de vieringen in het Jozefcentrum in Oisterwijk op de dinsdagmiddag van 16 tot 17 uur. 

Op  dit schema  is te zien hoe ons programma er uitziet voor 2018-2019. Als je aan wilt sluiten bij ons koortje ben je van harte welkom vanaf de leeftijd van 6 jaar!

Aanmelden kan via Dorris Rijnen.

Op bijgaande foto’s kun je ons zien bij ons eerste “optreden” tijdens de gezinsviering van 28 oktober 2018 in de Petruskerk.


Ieder kind is uniek, ieder kind heeft zijn of haar eigen inbreng en eigen klank. De één zingt hoog, de ander laag. De één zingt mooie solo's en de ander kan stoer rappen. En weer een ander kan misschien wel een instrument bespelen. Sommige kinderen zitten vol leuke ideeën en anderen zitten vol gezelligheid. Samen vormen we een mooi kinderkoor, ieder met inbreng van zijn of haar eigen talenten! 

Sint Jozef Parochie