Sint Jozef Parochie

Trappen voor water

Iedere mens weet dat water de eerste levensbehoefte is voor mens, plant en dier. Voor ons is dat vanzelfsprekend: we draaien de kraan open en er stroom fris water uit de kraan, dat wij zo kunnen drinken. We kunnen er ons mee wassen en ook alles wat we gebruiken wassen we ermee. Wij zouden ons een leven zonder ons drinkwater niet kunnen voorstellen.

Hoe anders is dat in landen in Afrika en Azië: velen moeten het doen met ernstig vervuild water uit rivieren, waar mensen van alles in wassen en zelfs zichzelf. Daar moeten wij toch niet aan denken?

Juist om te helpen te voorzien in schoon drinkwater, houdt de Joanneskerk ieder jaar op de laatste zondag van augustus een sponsorfietstocht. Iedereen die zich het lot van mensen aantrekt die verstoken zijn van schoon drinkwater kan zijn of haar steentje bijdragen aan schoon water door mee te fietsen of scooteren en zich daarvoor te laten sponsoren.

De opbrengst van de sponsorfietstocht wordt overgemaakt aan Dorcas Hulp International te Andijk, die al vele waterprojecten verzorgde.

Voor de sponsortocht worden tochten uitgezet van ongeveer 25 en 40 km voor fietsers en ongeveer 30 km voor scooterrijders, die ook voor fietsers geschikt is. Er wordt vertrokken vanaf de Joanneskerk.

We mogen helpen om dat woord van Jezus uit te voeren: ‘Ik had dorst en je hebt Me te drinken gegeven’. Geven we Jezus daarmee dan te drinken? Hij zegt aan het einde van zijn betoog over hulp aan de armen: ‘Alles wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan’.

U bent van harte welkom om mee te fietsen of te scooteren.

Sint Jozef Parochie