Sint Jozef Parochie

Leerhuis Johannes evangelie

Leerhuis "Johannes-evangelie"

Wat

Een plek van doorlopend geloofsleren en geloofsbezinning (naar de traditie van de permanente leerhuizen in de synagogen).

Kern

Het evangelie van Johannes en zijn meeslepende visie op de persoon van Jezus van begin tot het einde samen lezen, verstaan en beschouwen in het licht van het christelijk geloof.

Doel

Een gezamenlijke ononderbroken weg tot een vernieuwd geloofs-verstaan vanuit Schrift en Traditie, onder bezielende leiding.  Een avontuur van permanente geloofsgroei. 

Materiaal

Het gedegen exegetisch én spiritueel commentaar op het evangelie van Johannes aan de hand van professor H. van den Bussche, ”Het vierde evangelie”, bestaande uit 4 delen:

  • “Het boek der tekens” (Joh. 1-4)
  • ”Het boek der werken” (Joh. 5-12)
  • “Jezus’ woorden bij het afscheidsmaal’ (Joh. 13 – 17)
  • “Het boek der passie” (Joh.18-21)

Cursusleider

drs. A. Verest, pastor te Moergestel.

Frequentie

Één dinsdag per maand van 19.30 tot 21.30 uur.

Plaats

Sint Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk.

Data:
2019:   8 jan., 5 febr., 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 9 juli, 3 sept, 8 oct,
             5 nov. en 3 dec.

Sint Jozef Parochie