Sint Jozef Parochie

Huiskring in Oisterwijk

Een huiskring is een groep mensen die maandelijks in een van de huizen van de deelnemers samenkomt om uit de bijbel te lezen en er over in gesprek te gaan. Het blijkt dat de geloofsgesprekken die hieruit ontstaan, een grote diepgang hebben en de deelnemers steeds weer opbouwen in het geloofsleven van alledag. De vreugde om Gods Woord en om elkaar wordt heel diep ervaren. Vandaar dat de huiskringen in Oisterwijk na een jaar proefdraaien met enthousiasme besloten hebben om door te gaan.

De huiskringen vinden maandelijks plaats op de dinsdagen van 20.00 tot 21.30 u. 

Data:
2019: 15 jan., 12 febr., 12 maart, 9 apr., 14 mei, 11 juni, 16 juli, 10 sept., 15 okt., 12 nov. en 10 dec. 

 

Sint Jozef Parochie