Sint Jozef Parochie

Cursus: De geloofsbelijdenis van de kerk

De geloofsbelijdenis van de Kerk; 

Wat

Het beroemde en gedegen boek van de duitse bisschoppen (in een uitstekende nederlandse vertaling) over het katholieke geloof is een aanrader voor wie zich serieus wil verdiepen in de bijbelse en theologische achtergronden van de ‘plechtige geloofsbelijdenis” (van de grote concilies van Nicea en Constantinopel). 

Kern

Een verantwoorde verdieping van de betekenissen van het katholieke geloof aan de hand van de thema’s als geloof en wetenschap, God als Vader, schepping en evolutie, Christus als God èn mens, de verlos-sing, het kwaad, verrijzenis, Maria, de Kerk en haar 7 sacramenten, dood en eeuwig leven, hemel en hel.

Materiaal

Cursusboek “De geloofsbelijdenis van de Kerk. Catechese voor volwassenen”.

Cursusleider

Drs. A. Verest, pastor te Moergestel. 

Frequentie

Één donderdag per maand van 19.30 tot 21.30 uur.

Plaats

Sint Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. 

Meer informatie/Aanmelden

via pastor Ad Verest
 

Sint Jozef Parochie