Sint Jozef Parochie

Pinksteren in het natuurtheater

Op zondag 9 juni zal er om 11.00 uur weer een oecumenische viering zijn in de mooie omgeving van het Natuurtheater aan de Gemullehoekenweg.
Ieder jaar ziet de viering er weer anders uit, zo ook dit jaar.
Dit jaar gaan we weer allemaal meezingen met een gelegenheidskoor met liederen die bekend zijn! Sopraan Kathelijn van Dongen verleent haar medewerking aan deze dienst.

Het thema is lopend vuur.
De voorgangers zijn dominee Winanda de Vroe en pastor Ad Verest.

Jong en oud is van harte welkom om dit Pinksterfeest mee te vieren!

Sint Jozef Parochie