Sint Jozef Parochie

Opbrengst Adventsactie

Dank voor uw giften!!

Tijdens de Adventperiode en de Kerstdagen is er gul gegeven voor het project in Jordanië van de Blauwe Zusters. Daarmee kunnen vele kinderen geholpen worden!

Totaal is er in onze parochie € 2720,98 ingezameld.

Dank u wel!

Sint Jozef Parochie