Sint Jozef Parochie

Okt: Buitengewone missiemaand

‘gedoopt en gezonden’

Het woord missie roept verschillende beelden op. Missie is veelkleurig en veelvormig. Missie is overal, ver weg maar ook dichtbij. Het is werken aan Gods rijk en inzet voor de ander. IEDEREEN HEEFT EEN MISSIE EN GEEFT DAAR VORM AAN: door actie, door present te zijn, door het uitdragen van de Blijde Boodschap in woorden of gewoon door wie je bent en hoe je leeft.

Onze paus Franciscus daagt ons met deze buitengewone missiemaand uit om na te denken over missie in deze tijd. En dat zou kunnen beginnen met het bedenken van: wat is míjn missie in mijn leven?  Daarnaast is onze werkgroep MOV ( missie, ontwikkeling, vrede ) druk bezig met een aanvraag bij de Landelijke Vastenactie om een project bij Sander Kesseler in Oeganda mee te laten doen in de vastentijd.

De paus heeft een gebed geschreven voor deze speciale oktobermaand:

Hemelse Vader
Toen uw enige Zoon Jezus Christus opstond uit de doden,
zond Hij zijn leerlingen uit om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.

Sterk ons met de gaven van de Geest,
zodat wij dapper en onvermoeibaar blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven die leven en licht brengen in onze wereld.

Help ons om de reddende liefde en de genade van Jezus
tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst, in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid.

Amen

Sint Jozef Parochie