Sint Jozef Parochie

Help Sander helpen - Bezinningsavond vastenactie

Missionair werk voor de kwetsbare mensen in deze tijd

Al ruim 8 jaar is Sander Kesseler als Nederlandse missionaris werkzaam in Oeganda. Wat zijn de beweegredenen om dat bijzondere werk te gaan doen? En hoe houdt hij het vol? Op donderdag 4 april komt Sander Kesseler in het Jozefcentrum vertellen over zijn missionaire werk in Oeganda. Komt u ook luisteren en vragen stellen? U bent van harte welkom om naar zijn indringende verhalen te komen luisteren. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Sander is een oud-studiegenoot van pastoor Francis De Meyer en hij is jaren geleden naar Oeganda vertrokken om daar te helpen. Omdat er in Zuid-Soedan een burgeroorlog woedt, vluchten veel mensen over de grens naar Oeganda. De VN heeft daar al 2 vluchtelingenkampen ingericht, maar omdat het nog niet genoeg was hebben vier kerken er ook één opgericht in 2017. Inmiddels wonen in dat kamp ook al 141.000 mensen! Ongelooflijk! De samenwerkende kerken hebben de taken verdeeld. Zo is de Lutherse kerk verantwoordelijk voor ontvangst en registratie van de vluchtelingen. De Anglicaanse kerk heeft enkele scholen, ziekenhuizen en waterpunten. De Pinksterkerk heeft drie schooltjes en verdeelt het voedsel. De Katholieke kerk beheert vijf basisscholen, vijftien kerken, vier ziekenhuizen, dertig waterpunten en de eerste beroepsopleiding in het kamp.

Sander Kesseler is begin januari priester gewijd in Oeganda en komt binnenkort naar Nederland om hier zijn eerste Nederlandse Heilige Mis op te dragen. Hij verblijft dan een poos in Nederland en komt ook een paar keer in onze Jozefparochie.

In de vastentijd hopen wij veel geld bijeen te brengen om het werk van Sander te steunen. Dat geld gaat via het bisdom Gulu, waar Sander werkt. U kunt geld overmaken op bankrekening NL97 RABO 0138 9030 85 t.n.v. RK Parochie Sint Jozef onder vermelding van vastenaktie 2019. Hartelijk Dank!! 
 

Sint Jozef Parochie