Sint Jozef Parochie

Kinderactiviteiten Palmpasen

Over enkele weken, tijdens de Goede Week, herdenken we als christenen het lijden, sterven en verrijzen van Jezus.
Deze week begint op Palmzondag 25 maart. Het is een eeuwenoude traditie dat kinderen op Palmzondag met zelfgemaakte Palmpasenstokken naar de kerk komen waar deze worden ingezegend en waarna de kinderen in een processie door de kerk mogen lopen.  Na de Heilige Mis worden de kinderen uitgenodigd om hun Palmpasenstok te geven aan iemand die ziek, eenzaam of hulpbehoevend is. 

Ook in onze parochie vieren we dit feest in al onze kerken. In Haaren en Moergestel vieren we dit tijdens een gezinsviering en in de Joanneskerk is er kinderkerk, kinderwoorddienst en tienerkwartier. De Palmpasenstok kunt u samen met uw kind thuis maken en versieren, of tijdens één van onderstaande activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd.

Wat is een Palmpasenstok?

De Palmpasenstok is een groot kruis dat versierd wordt met allerlei symbolen die ons herinneren aan de gebeurtenissen van de Goede Week. Het kruis zelf doet ons er aan denken dat Jezus uit liefde voor ons heeft geleden en is gestorven aan het kruis. In de kerk krijg je op Palmzondag een palmtakje, dat herinnert aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. De mensen zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” Dit takje kan aan het kruis worden vastgemaakt. Palmtakjes worden in de huizen vaak achter een kruisbeeld gehangen als ereteken voor Jezus dat hij uit de dood is opgestaan. 

HAAREN
Palmpaasstokken maken: Woensdag 14 maart, 13.30-15.00 uur
Opgeven uiterlijk 5 maart via: myriamderksen08@gmail.com

We maken de Palmpasenstokken in het parochiehuis waar alle benodigde materialen zijn aanwezig. Alle kinderen uit de basisschoolleeftijd zijn uitgenodigd om mee te doen.

MOERGESTEL
Palmpasenstokken maken: woensdagmiddag 21 maart, 14.30-16.00 uur

Deze middag vindt plaats in Park Stanislaus, Kloosterdreef 3 in Moergestel. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom om deel te nemen. Voor alle materialen wordt gezorgd.

OISTERWIJK
Palmpasenstokken maken en bezoek Peerke Donderspark: zaterdag 24 maart, 13.00-17.00 uur. Opgeven uiterlijk 3 april via: ehc.oisterwijk@jozef-parochie.nl

Hoe zal de dag eruit zien?  Wij verwachten de kinderen om 13.00 uur in het St. Jozef centrum, Kerkstraat 95. De kinderen worden verdeeld in 2 groepen. De ene groep brengt een bezoek aan het Peerke Donders Park en maakt daarna een Palmpasenstok, de tweede groep doet dit precies andersom. 
Peerke Donders Park:  In het Peerke Donders Park krijgen de kinderen het verhaal van de kruisweg te horen. Meer informatie vindt u op www.peerkedonders.nl. Het bezoek aan Peerke Donders duurt ongeveer een uur. 
Palmpasenstok:  In het St. Jozef centrum maken de kinderen een Palmpasenstok. De parochie zal zorgen dat alle benodigde materialen aanwezig zijn.

Kijk hier voor meer activitieiten en gezinsvieringen rondom vasten en Pasen

Sint Jozef Parochie