Sint Jozef Parochie

Gezinspastoraat als nieuwe speerpunt in de Jozefparochie

Na de zomervakantie zullen er parochie breed een aantal verandering plaats vinden op het gebied van het gezinspastoraat. Door krachten te bundelen en activiteiten samen te voegen willen we ervoor zorgen dat ons parochieleven vitaal blijft, voor nu en voor in de toekomst.

Een gezinsteam met mensen uit de verschillende geloofskernen in Haaren, Moergestel en Oisterwijk komt sinds enkele maanden samen om te onderzoeken waar behoefte aan is bij de jongeren en de gezinnen in onze parochie. Zij buigen zich over de vraag: welke missionaire activiteiten en projecten zijn er nodig voor onze geloofsgemeenschap op het gebied van catechese, pastoraat en kerkopbouw. 

Het gezinsteam bestaat uit de volgende personen: 
Pastor Ad Verest, Wim en Sigrid Bouman-Dankers, Robert en Anne Marieke Posthumus-Averdijk,  Rachel en Floris Verhagen-Vos,  Dorris Rijnen-Schoenmakers. Bij vragen of ideeën kunt u contact opnemen met een van deze personen.

Binnen alle vernieuwingen en veranderingen zoeken we naar een goede balans tussen wat er centraal in het St. Jozefcentrum en de Petruskerk zal plaatsvinden en wat er in en rond de plaatselijke kernen behouden zal worden. Zo zullen de Communievoorbereiding, bepaalde gezinsvieringen en de individuele doop- en huwelijksvoorbereiding plaatselijk blijven. Daarentegen worden in Oisterwijk gecentraliseerd de activiteiten voor jeugd en gezin, tienerpastoraat en jongerenpastoraat, het kinderkoor, vormselvoorbereiding, doopvoorbereiding voor oudere kinderen en wekelijkse KinderWoordDienst tijdens de zondagse Eucharistie. Bovendien zullen vele momenten van ontmoeting en geloofsverdieping in het St. Jozefcentrum plaatsvinden.

In het najaar wordt er voor de vrijwilligers die werkzaam zijn binnen het gezinspastoraat in de brede zin van het woord én voor alle andere geïnteresseerden een korte geloofscursus aangeboden met de titel “Groeien in gemeenschap”. Deze cursus zal verzorgd worden door het Centrum van Parochiespiritualiteit in samenwerking met het pastorale team. Kijk hier voor meer informatie over deze cursus.

Sint Jozef Parochie