Sint Jozef Parochie

Discipleship training school, Carolijn de Bresser

Vanaf aankomende juli gaat Carolijn de Bresser een Discipleship Training School, ook wel DTS genoemd, volgen in Perth, West-Australië.

De eerste 12 weken van deze school staan in het teken van geloofsverdieping, onderwijs over evangelisatie en medische lessen voor hulp in ontwikkelingslanden. Na 12 weken gaat ze met een groepje 10 weken rondtrekken door verschillende landen grenzend aan de Indische Oceaan, om te evangeliseren en medische ondersteuning te bieden. 

Dit project kent de nodige kosten, namelijk voor de heen- en terugreis, de school zelf, als ook voor het reizen tijdens de weken van evangelisatie en medische hulp. De komende weekenden zal Carolijn in de kerken van onze parochie zelf iets komen vertellen over het project en zullen er bussen achterin de kerk staan waarin u geheel vrijblijvend uw donatie kunt doen. Ook kunt u een donatie overmaken op IBAN NL98 INGB 0009 1539 89  t.n.v. J.M. de Bresser onder vermelding van 'DTS'.


H. Joanneskerk: Zaterdag 15 juni om 17.00u. (na afloop is er koffie en taart, kunt u nog vragen stellen en tevens afscheid nemen van Carolijn)
H. Lambertuskerk: Zaterdag 15 juni om 19.00u.  Zondag 16 juni om 09.30u.
Kerk St. Jans Onthoofding:   Zondag 23 juni om 09.30u.
St. Petruskerk: Zondag 23 juni om 11.00u.

Sint Jozef Parochie