Sint Jozef Parochie

Communievoorbereiding 2018/2019

In september gaat in onze parochie in de verschillende kerken de communievoorbereiding weer van start. Tijdens de ouderavond krijgt u van de werkgroep ter plaatse, informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van de communie en de voorbereidingen daartoe. U kunt uw kind opgeven tijdens deze ouderavond. Alle kinderen uit groep 4 krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging via de basisscholen in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Ook kinderen uit groep 5 en 6 zijn welkom om deel te nemen.

Sinds de fusie van onze parochie op 1 januari 2016 zijn we begonnen met het samenvoegen van verschillende kinder-, jongeren- en gezinsactiveiten die we organiseren op verschillende locaties in onze parochie. Dat betekent dat een aantal activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd. Het grootste gedeelte van de communievoorbereiding en de communievieringen zelf vinden in de plaatselijke parochiecentra en kerken plaats. 

U kunt uw kind niet meer inschrijven voor de  1e H. communie

De communievieringen in 2019 vinden plaats op de volgende data:

H. Lambertuskerk, Haaren
- Zondag 19 mei om 10.30 uur
Celebrant: pastoor Francis De Meyer

Kerk St. Jans Onthoofding, Moergestel
- Zondag 26 mei om 10.30 uur
Celebrant: pastor Ad Verest

St. Petruskerk, Oisterwijk
- Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 om 11.00 uur
Celebranten: pastoor Francis De Meyer en pastor Ad Verest

Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met:
Pastoor Francis De Meyer (06 27533678)
Pastoraal assistente Dorris Rijnen  (06 23101515)
 

Sint Jozef Parochie