Sint Jozef Parochie

Communievoorbereiding 2018/2019

In september gaat in onze parochie in de verschillende kerken de communievoorbereiding weer van start. Tijdens de ouderavond krijgt u van de werkgroep ter plaatse, informatie over de inhoudelijke en praktische zaken van de communie en de voorbereidingen daartoe. U kunt uw kind opgeven tijdens deze ouderavond. Alle kinderen uit groep 4 krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging via de basisscholen in Haaren, Moergestel en Oisterwijk. Ook kinderen uit groep 5 en 6 zijn welkom om deel te nemen.

Sinds de fusie van onze parochie op 1 januari 2016 zijn we begonnen met het samenvoegen van verschillende kinder-, jongeren- en gezinsactiveiten die we organiseren op verschillende locaties in onze parochie. Dat betekent dat een aantal activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd. Het grootste gedeelte van de communievoorbereiding en de communievieringen zelf vinden in de plaatselijke parochiecentra en kerken plaats. 

U bent als ouder van harte uitgenodigd op één van de ouderavonden:

Haaren

Wanneer: Donderdag 6 september om 20.00 uur
Waar: Parochiehuis van de Lambertuskerk, Driehoeven 1A
Contactpersoon werkgroep: Susan Swiggers  susanswiggers@planet.nl 

Inschrijfformulier hier downloaden
Invullen tijdens de ouderavond of ingevuld opsturen naar : ehc.haaren@jozef-parochie.nl

Moergestel

Wanneer: Maandag 10 september om 20.00 uur
Waar: Parochiecentrum van de kerk St. Jans Onthoofding, St. Jansplein 9
Contactpersoon werkgroep: Lisette Smolders (06) 22 77 25 90

Inschrijfformulier hier downloaden
Inleveren tijdens de ouderavond of ingevuld opsturen naar : ehc.moergestel@jozef-parochie.nl

Oisterwijk

Wanneer: Donderdag 13 september om 20.00 uur 
Waar: St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A
Contactpersoon werkgroep: Lian Koenen (06) 55 85 17 43

Inschrijfformulier hier downloaden
Inleveren tijdens de ouderavond of ingevuld opsturen naar : ehc.oisterwijk.jozef-parochie.nl

De uiterlijke inschrijfdatum voor deelname is vrijdag 21 september 2018 vóór aanvang van de eerste catecheselessen die in Haaren, Moergestel en Oisterwijk starten in de week van 24 september.

De communievieringen in 2019 vinden plaats op de volgende data:

H. Lambertuskerk, Haaren
- Zondag 19 mei om 10.30 uur
Celebrant: pastoor Francis De Meyer

Kerk St. Jans Onthoofding, Moergestel
- Zondag 26 mei om 10.30 uur
Celebrant: pastor Ad Verest

St. Petruskerk, Oisterwijk
- Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 om 11.00 uur
Celebranten: pastoor Francis De Meyer en pastor Ad Verest

Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met:
Pastoor Francis De Meyer (06 27533678)
Pastoraal assistente Dorris Rijnen  (06 23101515)
 

Sint Jozef Parochie