Sint Jozef Parochie

3 nov: Teens Together, Jong Bisdom Den Bosch

Teens Together staat voor de deur. Op zondag 3 november zijn we te gast in de Franciscusparochie in Asten. We maken er dan een geweldige dag voor tieners van. Een enthousiaste werkgroep is de afgelopen weken druk bezig geweest een mooi programma samen te stellen:

Thema van de dag: Op avontuur in de natuur

10.15 uur     Welkom en kennismaking
11.00 uur     Eucharistieviering, we sluiten aan bij de parochieviering in de H. Maria Presentatiekerk in  Asten. Vicaris-generaal Theo Lamers en pastoor     Pieter Scheepers gaan voor tijdens de viering, welke wordt opgeluisterd door het koor Common Voice.
12.15 uur     Lunch
13.00 uur     Op avontuur in de Groote Peel. Onder begeleiding van een gids gaan we op een actieve avonturentocht door de Groote Peel.
15.30 uur     ‘Zorgdragen voor de Schepping.’ Diaken René Lamers neemt ons mee: Waar komt de Schepping vandaan en waarom moeten we ervoor zorgen?
16.00 uur     Afsluiting

Zoals je ziet wordt het een dag vol ontmoeting, viering, avontuur en heel veel lol.

We hopen op 3 november vele tieners te ontmoeten en vragen jullie om de digitale flyer onder alle tieners in je omgeving te verspreiden. Denk aan de koren, misdienaars, tienergroepen, kennissen.
Aanmelden kan als groep, duo en alleen! E: jongeren@bisdomdenbosch.nl 

Patrick Meijer
Jong Bisdom Den Bosch
Werkdagen: woensdagmiddag en vrijdagmiddag

Sint Jozef Parochie