Sint Jozef Parochie

23 sept: Afscheidsdienst pastor Christof van Buijtenen

Afscheidsdienst en aansluitend receptie t.g.v. het emeritaat van Christof van Buijtenen

Op zondag 23 september om 11.00 uur zullen we tijdens de zondagse Eucharistieviering in dankbaarheid het emeritaat van pastor van Buijtenen vieren.

Dankbaar voor al die jaren waarin zijn gerichtheid op Christus, zijn gepassioneerde verkondiging van het evangelie en zijn trouwe bediening van de sacramenten niet veranderde.

Aansluitend is er om 12.00 uur voor iedereen in het St. Jozef centrum (Kerkstraat 95A) de gelegenheid om Christof van Buijtenen persoonlijk de hand te drukken. Tegelijk met het emeritaat van pastor van Buijtenen zijn ook voor Gemma Prins (huishoudelijke hulp Petruskerk) de werkzaamheden gestopt; ook Gemma zal op 23 september in het zonnetje gezet worden.

U bent allen van harte welkom op 23 september in de plechtige H. Mis om 11.00 uur met aansluitend om 12.00 uur de receptie in het St. Jozefcentrum aldaar.

Pastoraal team en bestuur St. Jozefparochie
 

Sint Jozef Parochie