Sint Jozef Parochie

15 aug: Maria Hemelvaart

Vieringen Maria Ten Hemelopneming St. Jozefparochie

Woensdag 15 aug:
09.00 uur: St. Petruskerk Oisterwijk
19.00 uur: In het bos bij de Mariakapel.
Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Moergestel


Kerk St. Jans Onthoofding te Moergestel

Ook dit jaar vindt op dinsdag 15 augustus, de feestdag van Maria Hemelvaart, weer de openluchtmis plaats in het bos achter de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg. De viering begint om 19.00 uur. Iedereen is uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Bij slecht weer luiden een half uur voor aanvang de kerkklokken en vindt de eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van St. Jans Onthoofding in Moergestel plaats. De viering wordt opgeluisterd door het gemengd koor Cantate Domino. De opbouw van het altaar e.d. wordt verzorgd door Buurtvereniging ‘De Vurhaai’, de stoelen komen van de firma Cees v. Dijk en de geluidsvoorziening wordt verzorgd door de Firma v. Velthoven. Ook de drie gildes uit Moergestel nemen deel aan de viering. Zij komen, met het beeld van Maria, in processie over het bospad naar de kapel.

Tip: Breng een (klap)stoel mee want het aantal zitplaatsen is beperkt.

Sint Jozef Parochie